Despre noi

Despre noi...

Documentele de arhivă scot în evidenţă faptul că în 1621 în satul Şieu-Măgheruş funcţiona o şcoală.Primul învăţător pomenit cu numele într-un „înscris” din 13.III.1878 este Târgoveţ Vasile; avea un salariu de 40 florini şi 50 mierţe de bucate.


În 1894 este amintit ca învăţător Georgiu Someşan, apoi Ion Pop; în scrierile de arhivă din 1897 este notat învăţătorul Nicolae Feldrihan; între anii 1901-1914 actele vremii păstrează numele învăţătorului Mălinaş Grigore din Figa. Mai târziu se consemnează în „cărţile de arhivă şi ”dascălul Cleja Emil.


Din 1934 găsim în acte un învăţător şi în Valea – Măgheruşului. Este Zăgrean Grigore care din 1966 devine director la şcoala de centru, păstrându-şi funcţia de director până în 1970. Începând cu anul 1965 s-au procurat materiale de construcţie pentru o nouă şcoală, alegându-se ca şi amplasament terenul fostului sediu C.A.P. – acesta demolându-se. În 1969 s-a turnat fundaţia pentru noul local. Până la această dată şcoala a funcţionat într-o altă clădire (de pe un teren apropiat).În „CARTEA ŞCOLII”se consemnează faptul că începând cu anul şcolar 1975/1976 se dau în folosinţă toate cele 10 săli de clasă. Acum locaţia este modernizată: apă curentă, încălzire cu gaz, mobilier nou ( pentru birouri şi pentru sălile de clasă). S-a înfiinţat laboratorul de informatică dotat cu calculatoare, copiatoare, imprimante,videoproiector, scanner, internet – toate oferă o bază logistică menită să sprijine procesul de predare-învăţare. Este asigurat transportul gratuit al elevilor din localităţile aparţinătoare la şcoala de centru. Funcţionează şi o bibliotecă al cărui fond de carte se măreşte de la an la an cu noi volume. Este în curs de realizare şi o revistă a şcolii „MICI CONDEIE”.

S-au dăruit elevilor – aşa cum numai un dascăl poate – directorii:Dan Vasile, Mărieşiu Emil, Şoprovici Maria; după Revoluţie: Ardelean Adrian, Mireşan Flora, Melian Florica, Roş Claudiu, Chiciudean Viorel, Zăgrean Gabriel şi acum Turcu Marcela. Prestigiul şcolii s-a menţinut de-a lungul anilor atât datorită prestanţei cadrelor didactice cât şi datorită rezultatelor excepţionale obţinute de elevi. Ei sunt antrenaţi în atâtea activităţi extracurriculare: concursuri tematice, serbări, acţiuni sportive, excursii, acţiuni de ecologizare, momente artistice comemorative.Când spunem prestanţa cadrelor didactice ne referim nu numai la pregătirea profesională, ci şi la faptul că nouă dascălilor ne place să ne petrecem zilele alături de VIITOR. Suntem conştienţi de misiunea şcolii: studiu, dezvoltare, creativitate, calitate, armonie – repere de bază într-o instituţie în care urmărim interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural, economic în vederea transformării acesteia într-un centru de resurse educaţionale. „Un copil educat e un om câştigat”Traditii ale scolii, care exprima si intaresc valorile promovate de scoala:
- Petrecerea in comun a unor zile (8 Martie, ziua invatatorului);
- Sarbatorirea colegilor cu ocazia iesirii la pensie;
- Excursiile organizate in cadrul Comisie educative la sfarsitul anului scolar;
- Serbari si concursuri pe diverse teme;
Modele comportamentale:
- Salutul calduros insotit de un zambet al cadrelor didactice si al elevilor;

- Acceptarea majoritara din partea elevilor si a parintilor acestora a uniformei scolare ca semn distinctiv al scolii;
- Desfasurarea cu seriozitate si tenacitate a unor activitati suplimentare cu elevii capabili de performante superioare (concretizate in numeroase participari si premii la concursuri scolare).
- Edificarea culturii organizationale a scolii s-a realizat si prin aspectele ei ascunse:
Norme unanim acceptate in scoala:
- Respectarea regulamentului de ordine interioara(*);
- Respectarea deontologiei profesionale;
Valorile in care cred cadrele didactice si elevii:
- profesionalismul;
- seriozitatea, meticulozitatea, tenacitatea, spiritul inovator a majoritatii cadrelor didactice;
- coeziunea colectivului;
- cooperarea;
- respectul reciproc